02188638253 info@telirco.com

Click to Book a Free Consult and Receive a Free Demo of Products

هر آنچه در مورد وب سرویس ارسال پیامک داخلی و بین المللی و بهترین پنل اس‌ام‌اس لازم است بدانید!

بهترین پنل اس‌ام‌اس
وب سرویس ارسال پیامک

What is an SMS sending web service and what is its use?

وب‌سرویس ارسال پیامک داخلی یا SMS Web Service یک سرویس حرفه‌ای برای مدیریت و ارسال انبوه پیامک از طریق یک پنل تحت وب که بهترین پنل اس‌ام‌اس است و برای مقاصد تجاری به کار می‌رود. 

Short Message Service (abbreviated) SMS Named, it is a service of mobile networks for sending and receiving text messages with the help of mobile networks, which is considered one of the greatest achievements of humanity and technology in recent decades. The short message technology was first invented in 1992 by the famous company Vodafone and soon spread around the world, contributing greatly to the development and advancement of today's mobile networks.

سرویس پیام‌رسانی اس‌ام‌اس از اوایل سال 1381 به ایران راه پیدا کرد. در سال 1386 معادل فارسی این سرویس با عنوان پیامک معرفی شد و از همان سال تاکنون، نام رسمی SMS در ایران پیامک یا پیام‌کوتاه انتخاب شد. اگرچه در ابتدا این سرویس صرفاً مخصوص ایجاد ارتباط متنی بین دو دستگاه موبایلی از طریق شبکه‌های موبایلی به کار گرفته شد، اما خیلی زود پتانسیل بالای این سرویس برای مقاصد تجاری نیز نمایان شد.

Over the last decade or two, many companies have used SMS for economic purposes and even modern digital marketing. But of course, these companies do not do it the traditional way. They do this through special services and packages known as SMS sending web services.

What Is an SMS Sending Web Service?

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، راه‌های زیادی در بستر اینترنت فراهم شد. روش‌هایی که امکان ارتباط سریع، دقیق و حرفه‌ای آن هم در ابعاد زیاد را برای کسب‌وکارها فراهم کردند. یکی از کاربردی‌ترین این سیستم‌ها وب‌سرویس ارسال SMS می‌باشد. وب‌سرویس ارسال اس‌ام‌اس یک سامانه پیشرفته و هوشمند است که آن را با عنوان درگاه پیامکی یا SMS Gateway نیز می‌شناسند. این سرویس همانطور که از نامش پیداست یک سرویس تحت‌وب می‌باشد.

With the help of such a system, you can send a large number of short messages to the mobile number bank and send hundreds and thousands of text messages to your contacts without the slightest effort and in just a few moments. This can be done by an advanced but simple and conceptual internet panel. SMS web service is a great way for companies that want to communicate with as many contacts and customers as possible in the shortest possible time and convey their important information to them.

نکته حائز اهمیتی که وب‌سرویس ارسال اس‌ام‌اس را حتی از ارتباطات مشابه در بستر اینترنت هم کاربردی‌تر می‌کند این است که کاربران برای دریافت این پیام‌ها هیچ نیازی به اینترنت یا ابزار خاص ندارند؛ چراکه مخاطبین شاید مدت زیادی از طول روز را بدون اینکه به اینترنت متصل باشند سر کنند و در نتیجه بهترین یا شاید بتوان گفت تنها راه مؤثر برای ایجاد ارتباط با آن‌ها در چنین حالتی، همین SMS باشد. شما برای برقراری این ارتباط فقط به مخاطبی نیاز دارید که یک گوشی موبایل ساده (حتی بدون داشتن قابلیت اتصال به اینترنت) داشته باشد. چنین سیستم جامع و قدرتمندی باعث شد تا حتی مبحثی مجزا به نام بازاریابی با اس‌ام‌اس (SMS Marketing) نیز در دنیای کسب‌وکارهای دیجیتالی و حتی سنتی شکل بگیرد.

پنل پیامک داخلی

 Buy the best SMS panel with any number

اگر شما صاحب کسب‌وکار هستید و به دنبال جذب مشتریان بیشتر هستید، بهترین راه‌حل برای شما، خرید بهترین پنل اس‌ام‌اس با شماره دلخواه …

If you are a business owner and you want to stay in touch with your customers or are looking to attract more customers, the best solution for you is to use the SMS panel. But in this article, join us to help you buy the best osmosis panel with the desired number.

SMS panels are software that gives you the ability to send bulk promotional SMS, discounts, announcements, etc. to your customers or your target audience. But osmosis panels also have special capabilities that we will explain in the following.

What Are The Features of The Best SMS Panel?

One of the features of SMS panels is the ability to send and receive SMS. Using SMS panels, you can instantly send text messages to your customers or survey them by receiving text messages. But you may be wondering what to do with start-ups that currently have limited customers and numbers? The answer to this question is simple: there are ready-made bank numbers that you can buy.

Other features of the best SMS panel include sending SMS based on geographical area, age, and gender, job conditions, sending via Excel file, sending BTS SMS, and sending via Google Map. You can also view the SMS sending report in the panel to see how many contacts have received the SMS.

Types of SMS Panels

There are generally two types of SMS panels: user SMS panel and agency SMS panel.

User SMS panel is limited to contacts who can send promotional or occasional SMS. User SMS panel is divided into two types of web user panel and web service user panel. But the agency panel is one way to make money. The agency panel is the parent panel that you can create an unlimited number of users and earn money from your user submissions.

Why Do I Need to Create an SMS Panel for My Business?

All businesses need to buy the best SMS panel with the desired number to attract the audience and create a relationship between their customers. You can buy an SMS panel, Birth of customers Congratulate yourself on attracting customer loyalty.

You can also text Thanks for buying customer Send to them. Applications and sites also for submission Registration code and activation code They use SMS panels.

Here Are Some Tips to Help You Get The Most Out of Your SMS

 • Before buying a panel, evaluate the features and services provided and compare it with other panels.
 • The criterion for comparison should not be simply the low price of the panel; Because there is a possibility of underselling.
 • Choose the most appropriate panel depending on your business type and purpose.
 • Use the free advice of TelirCo experts and make the best decision

But one important point is how to send text messages to the audience who have blocked their text messages and make sure that the text message reaches them? To get the answer to this article question “ Service SMS PanelRead us and with the guidance of TelirCo consultants, buy the best SMS panel with the desired number. TelirCo provides services to its customers in full compliance with the country's telecommunications laws.

Looking to increase sales of your business? Start texting in less than a minute

پنل اس ام اس خدماتی

SMS service panel Investigate the difference between a service SMS panel and an advertising panel

 There are two types of panels in SMS sending systems: service SMS panel and promotional SMS panel.

The SMS service panel is used to send the password, activation code, verification of mobile number, etc. to all numbers, even blacklisted numbers.

Why Should I Have an SMS Service Panel?

As you know, our life today is impossible without mobile phones. According to published statistics, 95% of the population uses mobile phones. 98% of mobile phone users always keep their mobile phones with them, and more interestingly, 89% of people check their mobile phones while sleeping, and as soon as they wake up. So mobile-based marketing has become one of the most important marketing strategies in the world. For all the businesses that want to show in their market and introduce their brand, using the ads that are shown to them on each person's phone screen is the best solution.

For this purpose, you can use the SMS sending panel to display your ads directly and more quickly. But this may be a question for you that some people have added promotional numbers to the blacklist and no text message is sent to them?

The solution to this issue is to use SMS service panel It is. In the continuation of the article, we will discuss the conditions, application, and… of this panel.

The Difference Between a Service SMS Panel And an Advertising Line

Suppose we intend to register on the site or application Radar, you must confirm your mobile number to complete the registration. If you block the sending of promotional SMS and add it to the so-called blacklist or blacklist, this SMS will not be sent to you with the activation code. But if the owners of the site or application or any business use the SMS service panel to send such text messages, the text message will be sent to you regardless of the blacklist.

Application of SMS Service Panel in Businesses

Websites and Online Stores

If you are the owner of a website or online store that needs an SMS panel to send a confirmation code or to inform you of purchases and payments, you can use the SMS service panel. This panel is also able to send SMS to blacklists.

SMS Service Panel of Applications

You can use the SMS service panel to send the registration verification code for applications.

Schools, Offices, and Organizations

Schools, offices, and organizations from small businesses to large businesses need to send advertisements and information. The SMS service panel addresses this need.

Terms of Purchase of Service SMS Panel

To convert advertising lines to dedicated service numbers, you must have a law firm and a national registration ID, complete a service commitment, and along with the promissory note to TelirCo Company (Hunam Tejarat Pars) Send so that your documents are delivered to the operator to perform the service process.

Steps of Submitting Service Lines Commitment Letter

To service the line, it is better to pay attention to the following, so that the process of servicing your line can proceed more confidently because if you do not follow the following rules, the operator will return your request and you must fix the problems and defects and re-form the commitment form. Submit a service and this will save you time, so doing the following will help you get a service line faster.

Read the steps for servicing all types of lines and commitment letters in our other articles.

What Do You Need to Do to Submit a Service SMS Panel Commitment?

 • All letters of commitment should be typed and presented on the company letterhead.
 • All commitments must be scanned and submitted with appropriate quality.
 • In operators 1000 and 021, sending the original commitment letter is mandatory.
 • Note that the form of commitment of fixed telephone operators is different

How Do I Get an SMS Service Panel for My Business?

The first thing anyone usually does is do a Google search. When you search on Google, you will get acquainted with different systems. You should check the features and services of that system and then select.

Free Consultation TelirCo

Contact Experts

Our Products

ارسال پیامک بین المللی

International SMS Panel and Its Benefits

The more your brand or business aims to attract international customers, the more important the international SMS panel becomes.

The importance of an international SMS panel becomes more apparent when your brand or business aims to attract more customers. Today, the field of SMS marketing has become one of the basic parts of multi-channel marketing and is very important in the digital marketing sector and is introduced as one of the core marketing.

In this article, we try to acquaint you with the benefits of having an international SMS panel, so stay tuned for more.

4 Benefits of International SMS Panel

It Is an Immediate and Direct Marketing Channel

SMS is one of the most urgent channels available, as the text reading percentage is about 97% in 15 minutes.

Studies show that about 45% of successful SMS campaigns generate ROI. If your business is international, you can create a texting channel for your marketing department in neighboring countries like Iraq.

Ability to Integrate With Other Marketing Channels

One of the most important principles in marketing is that all channels should work well together, although SMS is no exception to this rule and can support other marketing channels such as social networks and emails as a standalone channel.

For example, if you are marketing your e-mail to an overseas customer by sending a text message to your customer in the UK where you remind them of your e-mail, this will increase the chances of opening the e-mail by 20 to 30%.

You Can Get More Information from Your Customers by Using The International SMS Panel

The International SMS Panel is one of the best channels for receiving customer feedback via SMS survey. Statistics show that an average of 31% of customers responds to SMS surveys with an average response time of about 5 minutes.

International SMS Panel Means More Interaction With Customers

Use the international SMS panel to enhance your brand and business engagement with customers.

For example, as we said, if you have an international brand and need to send emails or text messages to inform your customers of the latest changes, now you have to send text messages to the UK and text messages to Iraq, which are your target countries. And keep them informed of the latest news and developments you want.

As you read in this short article, the benefits of an international SMS panel are far greater than you might think, and you should not simply ignore the SMS marketing channel.

Using this marketing channel, you can inform your customers about the latest news, discounts, and updates of your site or business, if you can create accurate campaigns for this marketing channel, you will surely succeed. Of course in this way to get detailed information from International SMS rules You will need to read this short article to get the information you need. You can also send text messages to countries around the world, from TelirCo Consultants Benefit for free.

تعرفه ارسال پیامک به خارج از کشور

Work across borders with the international SMS panel

When you are launching an international site or have an application that can attract international customers, use panel SMS international We offer you. Overseas customers must be able to obtain an activation code to register and be notified of notifications.

Another advantage of the international SMS panel is for the business representatives of foreign companies who can send their product advertisements internationally to the target country. If your SMS panel does not send SMS to overseas customers, the best solution is to use the international SMS panel.

Tariff for Sending International SMS to Countries Outside Iran

For sending SMS, the tariff for sending international SMS is different from domestic SMS. In this link intl.sms2co.ir You can see the TelirCo tariffs for different countries. ( click )

Things You Need to Know to Send International SMS!

 • Create a business SMS panel to send international SMS. Note that the base panel, economic panel, and company panel do not have this feature.
 • As soon as you purchase the international SMS panel, send a support ticket to activate the ability to send international SMS and the SMS sending module.
 • No programming is required to send international SMS with the DIGITS plugin.
 • هزینه پیامک به خارج از کشور با هزینه ارسال پیامک داخلی متفاوت است.You can read the tariffs from this link. (Click)
 • Make sure the text of the SMS is written in English. Each standard English SMS included 160 characteris.
 • Do not use multi-part SMS to send sms.
 • International SMS is priced in dollars and euros.
 • Destination countries have enacted special laws to respect civil rights To read these rules read the relevant postAnd use the relevant rules to align your strategy.

Select TelirCo to Purchase The International SMS Panel.

- Among TelirCo products in the field of telecommunication platforms, we can mention the international SMS sending and receiving management platform. This dedicated platform can connect to three international hub companies to send messages to more than 1800 foreign operators.

- To prevent spam, messages are sent automatically and with special settings during authorized hours.

- Companies can choose the number of the sender of the international SMS by selecting specific musks.

He mentioned other benefits of the international SMS panel of TelirCo, sending bulk SMS to the blacklist, sending SMS from the map, sending SMS to European, Asian, American, Middle Eastern countries (Afghanistan, Iraq), and...

- After reading this article, if you decide to create an international SMS panel for your business, click on the Demo Request button, share your concerns with us so that our experts can be with you in this direction.

همچنین تلیرکو با ارائه قالب های آماده پیامک برای بازاریابی بهتر به شما کمک خواهد کرد. If you need more information about these templates, read the relevant post.

You can also go to the address if you need to use the international SMS service  intl.sms2co.ir See.

Get a Free Demo!

International SMS Panel

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Us

02188638253

Central Office

No 208, 2nd building of Tehran University, North Pardis St, Farshi Moghaddam St., North Kargar St., Tehran, Iran

Hours

Sat to Wed

9:00am to 6:00 pm

 

en_US